19. desember 2012

Norges Kampsportforbund

Meland Taekwondo klubb ble den 18.12.2012 godkjent for opptak i Norges Kamportforbund, Taekwondo WTF seksjonen.

Det innebærer at medlemmer i Meland Taekwondo Klubb også er medlemmer i Norges Kamsportforbund (NKF), og dermed også vil kunne delta på alle kurs og konkurranser som blir holdt i regi av NKF.
Medlemmene er også underlagt en forsikringsordning som dekker skader/uhell oppstått under trening eller i konkurranser som er godkjent av NKF, les mer på www.kampsport.no.

For mer info om taekwondo WTF på NKF sine sider, trykk her: Taekwondo WTF