19. april 2013

Kvernbit IL & Meland Taekwondo Klubb

På årsmøtet i Kvernbit IL som ble avholdt den 8. april 2013, ble det bestemt at Meland Taekwondo Klubb blir tatt opp som en undergruppe av Kvernbit IL.

Dette ser vi på som en fantastisk mulighet som sikrer et alternativt
og bredt treningstilbud i Kvernbit IL.

Vi ser frem til samarbeidet !

Sommerleir 2013

Traditional Taekwondo Union (TTU) inviterer til Sommerfestival 2013 på Brandbu, fra 30. juni til 5. juli. Sommerfestivalen har vært en tradisjon i Norge de siste 28 år. Les mer på TTU sine sider: Sommerfestival 2013