25. september 2020

Påminnelse til nye medlemmer om betaling

Minner om at første innbetaling skjer via faktura som er tilsendt på e-post til oppgitt e-post adresse for foreldre/foresatt eller medlemmet selv. 

Ved innbetaling dere huske å bruke kid nummer for at innbetaling skal bli registrert i økonomisystemet. Da unngår dere både automatiske purringer og purringer fra oss.