21. november 2019

Trener kurs


- Dream team - 
(Centrum taekwondo klubb, Bergen vest taekwondo klubb og Kvernbit taekwondo)

har gjennomført trener 1, del 2 i regi av Norges Kamsportforbund.

Kurset ble ledet av Maria Karin Dalsbø 
- hun formidlet leksjonene på en meget engasjerende og kunnskapsrik måte 😊👌

15. november 2019

Minner fra dan seminaret
Minner fra Dan seminaret 8. - 10. november i Meland aktiv 😊👍 

Takk til saebonim Anna Kim som leverer høy kvalitet på treningene. 
Takk til Olav Tveiten - 2 herlige økter med Kali Sikaran og Fenris Street Protection.
Takk til alle deltakerne fra Florø, Sunnfjord, Sædalen, Bergen vest, Centrum, 
Osterøy, Ålesund, Ringerike, Hamar, Oppsal og Kvernbit Taekwondo. 
Dere bidro alle til et fantastisk arrangement!

Takk til hjelperne på kjøkkenet: Knut, Arne, Preben, Ling og ikke minst; Grethe!
Utrolig kjekt å få besøk av Grandmaster Cho Won Sup.
Og til slutt hjertelig takk for en super avslutning på helgen med yogainstruktør Lene S. Nesse.