28. januar 2018

Vi gratulerer !

Gratulerer til Shi og Jan Ivar, våre første medlemmer som har gradert seg til 1. Dan! Begge begynte å trene taekwondo i klubben høsten 2012 da vi ble stiftet. Vi er svært stolte over dere!Vi gratulerer også Karina med 3. Dan, Arne Magnus og Ole Marius med 2. Dan. Vi er selvsagt stolte av dere også! 


Kvernbit Taekwondo var godt representert under Nyttårsleiren til TTU i Hoveddojangen på Osterøy i helgen 😊
27. januar 2018

Info om gradering


Gradering for barn blir TORSDAG 22. februarGRASDAL SKULE.
Oppmøte klokken 17:45 for registrering og betaling.


Gradering for ungdom/voksen blir FREDAG 23. februar i MELAND AKTIV.
Oppmøte klokken 18:00 for registrering/betaling.

Graderingsavgift:

250 kr for stripetest (1/2 beltegrader)
300 for hel beltegrad
-familierabatt; 250 kr pr person

-Vi gjør oppmerksom på at alle utestående betalinger for treningsavgifter må være innbetalt minimum en uke før gradering!  (Medlemmer med utestående betalinger vil bli kontaktet)

Praktisk info:

De som skal gradere seg for første gang må ta med seg 2 stk passbilder til graderingen. Øvrige må huske å ta med graderingsboken !

Alle som skal gradere seg skal ha påsydd klubbmerket på drakten. Klubbmerkene koster 100 kr.

Pensum for hver grad ligger tilgjengelig på nettsiden www.ttu.no

Se video av mønster under arkfane "Taegeuk Poomsae".22. januar 2018

Litt om betalinger

I disse tider har Kvernbit IL sendt ut årskontigenter til alle medlemmer i idrettslaget, inkludert taekwondo utøverne. Vi gjør oppmerksom på at denne kontigenten kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften til Kvernbit taekwondo, som informert om på avtalegiro kontrakten.

Når det gjelder oppsigelse av medlemskap i forbindelse med at et medlem ønsker å slutte i klubben, så er dette også informert om på avtalegirokontrakt:

De to trenings semesterene løper fra 1. juli til 31. desember, og 1. januar til 30. juni. Avgifter skal betales hver måned, altså 12 avdrag pr år. Siste betaling for hvert semester er henholdsvis 15. desember, og 15. juni. Kontrakten er uoppsigelig i kontraktsperioden og må sies opp skriftlig en - 1 - måned før kontraktsutløp dersom denne ikke skal fortsette å løpe. Dersom kontrakten ikke er sagt opp ved utløp av første kontraktsperiode, kan den deretter sies opp med 2 mnd. skriftlig varsel.

Dersom et medlem melder seg ut i løpet av et semester, skal derfor treningsavgift betales for inneværende måned hvor vi mottar utmelding, samt den etterfølgende. Deretter vil trekk bli stoppet.21. januar 2018

Ingen trening fredag 26. januar

Grunnet et arrangement i Meland Aktiv blir det ingen trening på førstkommende fredag, den 26. januar.