10. mai 2020

Oppstart av trening

Vi har en gledelig melding til dere alle at vi har fått tillatelse til å starte opp igjen med trening i Meland aktiv.

Men i likhet med andre breddeidretter så har vi retningslinjer som SKAL følges. 
Vi aksepterer ikke avvik fra retningslinjene. Ved avvik vil utøver bli bortvist - vi kommer ikke til å gjennomføre praksis med advarsel osv. først. 

Foreldre skal ha gjennomgang av smittevernreglene med barn og ungdom. Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne opprettholde treningene.

Vi er kjent med at det foregår felles transport av barn til og fra treningene. Det fraråder vi nå på grunn av at smittevernregler som gjelder mellom ulike familier ikke kan følges når man sitter flere sammen i en bil.
Praktisk info: 
Garderober vil være stengt, men toalettene ved kiosken vil være åpen. 
Alle medlemmer skal vaske hender før de kommer inn i hallen. Vi bruker inngangsdøren til hallen som ligger ved vaktrommet. Alle medlemmer medbringer hånddukvannflaske og sin egen private antibac. Alle utøvere trener med innesko (medbringes i pose/ bag). Foreldre kan ikke ikke være i hallen under trening. 

Treningstider tirsdag/- fredag:
Barn: 1800-1900 (2 instruktører) 
Ungd/ Voksen: 1915-2030

Her følger smittevernsregler som Norges Kampsportforbund har utarbeidet:

Retningslinjer for utøvelse av kampsportaktivitet
I tillegg til NIFs retningslinjer har NKF utformet nedenstående punkter for utøvelse av kampsportaktivitet:
1) Følg alle anbefalinger fra offentlige myndigheter
Det understrekes at alle klubber skal ved organisert aktivitet følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:
 • Alle våre medlemsklubber skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og NIF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves kampsportaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten ikke gjennomføres/umiddelbart avbrytes.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.
2) Ved all tilrettelegging og utøvelse av kampsport gjelder i tillegg følgende: 
 • Det er svært viktig å passe på inngangspartiet i haller hvor flere grupper passerer, og holde avstand når man ankommer og forlater treningslokalet. Det er ofte her det er trangest og dermed størst risiko for smittespredning.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Når det gjelder avstand mellom deltakere og regelen om 1 meters avstand gjelder dette den kroppsdelen som er nærmest en annen deltaker. Dette vil si at ingen kroppsdel bør være nærmere enn 1 meter fra en annen deltaker.
3) Bruk av utstyr:

 • Utøver skal ikke ta på samme utstyr med hender, bar fot og/eller hode (ikke gå barbent)
 • Fellessutsstyr som hjelmer og vester skal ikke brukes
 • Pads/puter kan holdes, men da på én meters avstand (bruk fantasi med stenger/håndtak etc.). Hånden som holder stangen med pads må være 1 meter unna foten/hånden som treffer padsen.
 • Det kan sparkes på gjenstander/dukker, men bruk lette innesko/mattesko
4) Krav til rutiner vedr. hygiene & renhold:

Når utøvere/trenere ankommer treningslokalet, skal alle gis instrukser om følgende:
 • Prøv å være i kontakt med færrest mulig flater.
 • Prøv å hold deg til et så lite område som mulig.
 • Vask utstyret du skal bruke med Antibac før du starter treningen.
 • Husk/noter ned hvilke apparater du bruker, og hvilke overflater du er i kontakt med.
 • Vask alle berøringspunkter med Antibac når treningsøkten er over.
 • Utøver skal ved avsluttet trening gi trener beskjed om hvilke berøringspunkter (apparater/overflater) de har vært i kontakt med. Vask over alle flater på det som har vært i bruk.
 • På matter anbefales det først å bruke grovrengjøringsmiddel, deretter klorin/klor. Annet utstyr sprayes enten med håndsprit eller evt. klor.
 • Hver utøver får sin egen matte, så langt det lar seg gjøre.
 • Ved bruk av strikk eller andre løse gjenstander, må det brukes Antibac på disse, før de legges til side slik at de blir vaske med såpevann eller i vaskemaskin på 60 grader.
 • Når det gjelder gulv anbefales det ikke å skille mellom «rene» og «skitne» soner, men at alle overflater vaskes på lik linje.
 • I forbindelse med rengjøring anbefales bruk av engangsutstyr så godt det lar seg gjøre (eks. mopper, kluter og hansker)
 • Det bør rengjøres etter hvert treningsparti, også i de tilfeller hvor klubben har flere partier/grupper som bruker lokalet samme dag. Vær spesielt nøye med rengjøring av utstyr og flater som berøres.
Vi ber om at hele kampsport-Norge både respekterer og følger ovennevnte punkter, og på denne måten viser at vi alle sammen bidrar i dugnaden.