28. september 2013

Ny arkfane - Taeugeuk Poomsae

Vi har laget en oversikt over lenker til videoer av alle de 8 taeugeuk poomsae,
-dere finner dem under arkfanen "Taugeuk Poomsae" her på siden.

26. september 2013

Info om betaling av treningsavgift/medlemskontigent

I forbindelse med oppstart av avtalegiro-løsning for innbetaling av treningsavgift og medlemskontigent, kommer det litt informasjon om ordningen her:

For høstsemesteret 2013 er medlemskontigent og treningsavgift i Meland Taekwondo Klubb lagt sammen og delt i månedlige innbetalinger (i motsetning til tidligere, da innbetaling av avgifter ble gjort i èn innbetaling).

Vi benytter oss av betalingsløsningen som Norges Kampsportforbund tilbyr sine medlemsklubber, og har valgt å fordele innbetalingene på 12 måneder. Dette har vi også gjort av hensyn til dere medlemmer for å fordele utgiftene til trening utover året.
Inndeling i 12 betalingsmåneder medfører at vårsemesteret strekker seg f.o.m januar t.o.m juni, og høstsemesteret f.o.m juli t.o.m desember. Med andre ord starter innbetaling for høstsemesteret allerede i juli måned, selv om ikke treningene starter før ved skolestart i august.
Dette blir vi nødt til å gjennomføre for at vi skal få inn de pengene som er vedtatt av styret for medlemskontigenter og treningsavgifter.

På grunn av at det har tatt tid å få avklart med Kvernbit IL om vi kan bruke Kampsportforbundet sin løsning, er vi blitt forsinket med avtalegiroløsningen, og vi har derfor bestemt at ingen medlemmer i får innbetalingskrav for juli måned dette året.

Dere vil få tilsendt faktura for august og september samlet. Vi håper at avtalegiroløsningen kommer i virke for alle medlemmene fra 15. oktober, men det kan være at noen får tilsendt faktura for oktober også. Dere får følge med på e-post og på bankkonto.

For oversikt over priser og oppsigelsesbetingelser henviser vi til avtalegiro-kontrakten for høsten 2013 som ligger på høyre side på nettsiden her under overskriften "dokumenter".

Fra 1. januar 2014 blir vi en avdeling under Kvernbit IL, og innbetalinger av medlemskontigenter til Kvernbit må samordnes med resten av idrettslaget. Dette får vi komme tilbake til.

Har dere spørsmål, ta kontakt på e-post !