30. november 2013

Ingen trening fredag 6. desember !

Det bli ingen trening fredag 06. desember på grunn av et arrangement i Meland Aktiv !

22. november 2013

Ekstratrening TORSDAG 12. DESEMBER

Lånt fra clifflenderman.com

 

Det blir satt opp felles ekstra trening

for barn og voksen

TORSDAG 12.12.2013 kl 1730-1900

(som kompensasjon for fredagstrening som gikk ut i november)

21. november 2013

Referat fra ekstraordinært årsmøte den 08.11.2013

Ekstraordinært årsmøte gav enstemmig støtte til styrets forslag om å innlemme Meland Taekwondo Klubb som en avdeling under Kvernbit IL f.o.m 01.01.2014

Referat fra ekstraordinært årsmøte

13. november 2013

Ingen trening fredag 15. november !

På grunn av et arrangement i Meland Aktiv på fredag 15.11.2013 går både barne og voksen treningene ut denne dagen ! Det vil bli satt opp en egen trening som kompensasjon for disse treningstimene. Tidspunkt vil annonseres senere.