13. november 2013

Ingen trening fredag 15. november !

På grunn av et arrangement i Meland Aktiv på fredag 15.11.2013 går både barne og voksen treningene ut denne dagen ! Det vil bli satt opp en egen trening som kompensasjon for disse treningstimene. Tidspunkt vil annonseres senere.