21. november 2013

Referat fra ekstraordinært årsmøte den 08.11.2013

Ekstraordinært årsmøte gav enstemmig støtte til styrets forslag om å innlemme Meland Taekwondo Klubb som en avdeling under Kvernbit IL f.o.m 01.01.2014

Referat fra ekstraordinært årsmøte