7. februar 2016

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Kvernbit Taekwondo den 25. februar 2016.
Møtet avholdes på Grasdal skule kl 19:30.

Innkomne forslag og saker leveres inn til instruktør innen 14.02.16 kl.21:00.