30. mars 2014

Treningsavgifter fra 1. april 2014

På årsmøtet i Meland Taekwondo den 14.03.2014 ble det vedtatt noen små justeringer i kontigentsatsen som vil gjelde fra 1. april. Satsene vil være slik i 2014 (pr måned, 12 avdrag pr år):

Kontrakt 6 mnd barn/ungdom:                       170,- kr
Kontrakt 6 mnd voksen                                 195,- kr
Kontrakt 6 mnd familie med 2 medl                295,- kr
Kontrakt 6 mnd familie med 3 medl                425,- kr

Kontrakt 12 mnd barn/ungdom:                     160,- kr
Kontrakt 12 mnd voksen                               185,- kr
Kontrakt 12 mnd familie med 2 medl              285,- kr
Kontrakt 12 mnd familie med 3 medl              415,- kr

Kontrakt 12 mnd trener/styremedl/støttemedlem 55,- kr

Medlemskontigent til Kvernbit IL vil komme i tillegg.

For betingelser og oppsigelsestid viser vi til oppdatert avtalegiro-kontrakt som ligger under "DOKUMENTER" på høyre side her på nettsiden.