22. januar 2018

Litt om betalinger

I disse tider har Kvernbit IL sendt ut årskontigenter til alle medlemmer i idrettslaget, inkludert taekwondo utøverne. Vi gjør oppmerksom på at denne kontigenten kommer i tillegg til den månedlige treningsavgiften til Kvernbit taekwondo, som informert om på avtalegiro kontrakten.

Når det gjelder oppsigelse av medlemskap i forbindelse med at et medlem ønsker å slutte i klubben, så er dette også informert om på avtalegirokontrakt:

De to trenings semesterene løper fra 1. juli til 31. desember, og 1. januar til 30. juni. Avgifter skal betales hver måned, altså 12 avdrag pr år. Siste betaling for hvert semester er henholdsvis 15. desember, og 15. juni. Kontrakten er uoppsigelig i kontraktsperioden og må sies opp skriftlig en - 1 - måned før kontraktsutløp dersom denne ikke skal fortsette å løpe. Dersom kontrakten ikke er sagt opp ved utløp av første kontraktsperiode, kan den deretter sies opp med 2 mnd. skriftlig varsel.

Dersom et medlem melder seg ut i løpet av et semester, skal derfor treningsavgift betales for inneværende måned hvor vi mottar utmelding, samt den etterfølgende. Deretter vil trekk bli stoppet.