21. november 2019

Trener kurs


- Dream team - 
(Centrum taekwondo klubb, Bergen vest taekwondo klubb og Kvernbit taekwondo)

har gjennomført trener 1, del 2 i regi av Norges Kamsportforbund.

Kurset ble ledet av Maria Karin Dalsbø 
- hun formidlet leksjonene på en meget engasjerende og kunnskapsrik måte 😊👌