8. desember 2012

Norges Idrettsforbund

Meland Taekwondo klubb ble 5. desember 2012 tatt opp som medlem i
Norges Idrettsforbund, avdeling Hordaland idrettskrets.