30. november 2021

NIF synkronisering av medlemsregisteret i Kvernbit IL

I forbindelse med at IL Kvernbit sitt medlemssystem synkroniseres med NIF sitt sentrale register må alle medlemmer og personer i medlemsregisteret ha en bruker som er verifisert hos NIF. 

I disse dager sendes det ut en link til de som mangler denne verifiseringen, så om du mottar en SMS/E-post er det trygt å trykke på linken som følger med. SMS/E-post er sendt ut fra NIF. 

Se bilde av hvordan SMS ser ut:


Med vennlig hilsen

IL Kvernbit