8. januar 2021

Dangradering i Meland Aktiv 6. februar

Graderingen starter kl. 11.00 – møt opp i god tid.

Husk å ta med brekkemateriell selv (planker og takstein), og å melde dere opp til gradering på ttu.no!
Kun en foresatt kan være med per kandidat.
Det blir kun mastere i panelet som blir tilstede på graderingen.
Dersom det blir endring i regler fra regjering/kommune, kan graderingen bli utsatt ytterligere.