30. januar 2021

Årsmøte 2021

Tidspunkt for årsmøtet blir torsdag 11. februar 2021 kl 18.30
I år vil vi gjennomføre møtet digitalt på Teams. 
Frist for å melde inn saker er fredag 5. februar 2021.

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet får invitasjon via Teams ved å sende en forespørsel til melandtkd@hotmail.no innen 10. februar.

Vel møtt!