1. februar 2015

Innkalling til årsmøte

Det blir årsmøte tirsdag 17. februar klokken 2000 i Meland Aktiv.


Vanlige årsmøtesaker. Forslag til ekstra saker må være styret i hende innen 13. februar.

Vel møtt !