15. februar 2015

Dokumenter til årsmøtet

Årsmøtet i Kvernbit taekwondo er på tirsdag førstkommende, 17. februar, klokken 20:00, i Meland aktiv.

Vedlagt ligger dokumenter til møtet; saksliste og årsberetning for 2014.

Saksliste til årsmøtet

Årsberetning og regnskap for 2014, budsjett for 2015