3. september 2021

Til orientering til gamle og nye medlemmer

Problemer med avtalegirotrekk:

Norges Kampsportforbund har hatt problemer med utsendelsen av avtalegiro en periode. De har nå fått løsnet proppen i systemet, og det betyr at det kommer fakturaer for perioden mai-august nå straks (gjelder "gamle medlemmer"). Alle må derfor være obs på at det nå er flere regninger som skal betales pr medlem!

Purring fra Kvernbit IL på medlemsavgifter:

Vi er bedt om å purre "gamle" medlemmer til å sjekke om medlemsavgift til Kvernbit IL er betalt. Flere har utestående medlemsavgift. Dere har mottatt en e-post om betaling i nytt medlemssystem (Spoortz). Betaling gjøres direkte fra appen.

Nytt medlemssystem/faktureringssystem:

Vi holder på med overgang til nytt medlemssystem (vedtak fra NIF i 2020) og dermed også nytt faktureringssystem. Informasjon om dette kommer til alle medlemmer om kort tid.

Drakter til nye medlemmer:

Overgang til nytt faktureringssystem vil også medføre at drakt (dobook) må kjøpes utenom treningsavgiften. 

Priser blir som følger: 

  • 1 medlem: 400 kr
  • 2 familiemedlemmer: 350 kr pr drakt
  • 3 familiemedlemmer: 300 kr pr drakt
Pakkene inkluderer drakt, klubbmerke og ttu-merke.


Mvh

Styret