5. november 2020

Dan-seminaret avlyses

 På grunn av nye smitteverntiltak blir dan-seminaret avlyst. Vi kommer sterkt tilbake senere..