27. april 2019

Opptak av nye medlemmer på barnepartiet

På årsmøtet ble det vedtatt at det fra og med i år kun blir opptak av nye medlemmer på barnepartiet ved oppstart av høstsemesteret. Det vil si at barn som har lyst å begynne i klubben må begynne til høsten i år, eller må vente til neste høstsemester.

Dette vil ikke gjelde for ungdom/voksen.