14. juni 2018

Gradering

Veldig bra gjennomført gradering idag av ungdom/voksen !
Gratulerer til alle med ny grad !