12. januar 2017

Årsmøte


Styret informerer om at det blir årsmøte torsdag den 23.02.2017 klokken 19:30.
Sted: Meland Aktiv, 2. etg

Eventuelle saker som medlemmer ønsker å fremme på årsmøtet skal være kommet styret i hende innen fredag 27.01.2017.