30. november 2014

Litt info om medlemsavgift til Kvernbit IL

Alle har fått tilsendt en faktura på e-post for medlemsavgift til Kvernbit IL.

Vi har fått tilbakemelding om at det er en del av dere som er medlemmer i taekwondo avdelingen som ikke har betalt denne avgiften enda.

Vi minner om at giroen for medlemsavgift kommer i tillegg til månedlig avtalegirotrekk for treningsavgift.
Medlemsavgiften til Kvernbit IL betales på giro en gang i året, og er pliktig for alle nå som vi er en del av Kvernbit IL. Dette ble vedtatt på årsmøtet tidligere i år.

Ved utsendelse av giroer har Kvernbit IL benyttet e-post adresser som vi har for alle medlemmer/foresatte.

Dersom noen ikke har mottatt denne, eller har spørsmål, ta kontakt !