10. oktober 2014

Basketak for Sykehusbarn 16. november 2014

Den 16. november 2014 skal det arrangeres et kampsportseminar i Nordneshallen til inntekt for Stiftelsen Sykehusbarn - Vest.

Alle inntektene fra seminaret går uavkortet til stiftelsen Sykehusbarn avdeling vest. Dette er en stiftelse som driver veldedighetsarbeid for syke barn på sykehus og for deres pårørende. Stiftelsen driftes av pårørende til syke barn og baserer seg 100 % på frivillighet.

Initiativtakerne for seminaret ønsker å støtte stiftelsen ved å samle flest mulig kampsportutøvere til en flott dag. Det vil bli undervist i forskjellige kampsportgrener som brasiliansk jiu jitsu, submission wrestling, karate, taekwondo, jiu jitsu og krav maga. Alle instruktørene stiller opp gratis og seminaret er også gratis for alle deltakerne. Tanken er at flest mulig skal få muligheten til å delta og bidra med det de selv har mulighet til.  Seminaret er åpen for alle, uansett afilliasjon, alder og tidligere erfaring.

Det vil bli salg av kioskmat og forskjellige kampsporteffekter i hallen, hvor alle inntektene går direkte til Sykehusbarn vest.

Initiativtakerne har så langt fått gode sponsorer; BKK, Norsk Narkotikapolitiforening, Lerøy, Holberg hotell, Xtreme sport, Cruisespesialisten og Fighter sport. Sponsorene har sørget for at alle utgifter til gjennomføringen er dekket. De er nå på utkikk etter støttespillere som kan hjelpe til med å donere penger til Sykehusbarn vest.

Hvis du / dere, eller noen dere kjenner, har mulighet til å støtte ”Basketak for Sykehusbarn”, er inititaivtakerne meget takknemlig.  De håper å samle inn mest mulig penger til et fantastisk formål. 

For mer info se vedlagte skriv fra initiativtaker og se også timeplan for dagen. Thomas og Karina skal være instruktører, og vi håper så mange som mulig fra klubben stiller og støtter en veldig god sak !!