21. februar 2014

Innkalling til årsmøte

Det blir årsmøte i klubben torsdag 13. mars klokken 1930 i Meland Aktiv.

Vanlige årsmøtesaker. Forslag til ekstra saker må være styret i hende innen 02. mars.

Vel møtt !