1. desember 2013

Gradering 17. desember

Gradering blir tirsdag 17. desember i Meland Aktiv.

Oppmøte for barn kl 1745, gradering starter 1800.
Oppmøte ungdom/voksen 1930.

Priser:
Hel beltefarge 250 kroner pr utøver
Stripetest 200 kr pr utøver
Familie med 2 utøvere eller flere: 200 kr pr utøver

Ta med kontanter eller betal inn på konto nummer 3632 57 88296 (ta med kvittering).

Gradering blir foretatt av master Storli, 4. dan.

OBS: Medlemmer med utestående fakturaer for treningsavgift og medlemskontigent får ikke anledning til å gradere seg !